Zbiorniki retencyjne


Przy skrzyżowaniu ulic Platynowej i Małomiejskiej w Gdańsku Oruni powstał zbiornik retencyjny wód deszczowych tego rejonu. Ma on zapobiegać zbyt szybkiemu przedostawaniu się wody spływającej z Górnej Oruni do Kanału Raduni podczas obfitych opadów deszczu. Dotychczas woda deszczowa z rejonu jedn. ”E” odprowadzana była kolektorem o pómetrowej średnicy do kanalizacji deszczowej o tej samej śr. biegnącej przy ulicy Małomiejskiej; woda opadowa z jedn. „C” i „D” do tymczasowego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego przy ulicy Platynowej a następnie do kolektora w tej ulicy. Instalacja ta nie posiadała urządzeń podczyszczających, a część jedn. ”E” nie posiadała w ogóle odprowadzenia wód deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, co uniemożliwiało dalszą rozbudowę osiedla. W celu zabezpieczenia kanału i kolektora przed wielkimi ilościami wody oraz dla poprawy ich odprowadzenia, zdecydowano się na budowę zbiornika i modernizację kanalizacji deszczowej wzdłuż ulic Platynowej i Świętokrzyskiej. Wody opadowe zretencjonowane w zbiorniku odprowadzane będą dzięki zbudowanej instalacji odprowadzającej do kanalizacji deszczowej przy ul. Małomiejskiej. Inwestor Urząd Miejski Gdańsk

Zabezpieczenie brzegu na poziomie N.P.P. poprzez wegetacyjny walec kokosowy Ø 30 cm (faszyna weg.) Umocnienie brzegów w rejonie wahań zwierciadła wody poprzez wegetacyjną matę kokosową (5x 0,75) m . Montaż mat w dwóch rzędach tworzy pas zabezpieczający przed erozją brzegu o szerokości 1,5 m.

LEGENDA:
6. Wegetacyjna faszyna kokosowa, 5.1 Wegetacyjna mata kokosowa 7. drewniana palisada kołkowa

Ponieważ zbiornik zasilany jest deszczówką musiało minąć kilka lat, aby się uszczelnił i napełnił odpowiednią ilością wody. Rośliny w matach i faszynach stanowiących opaskę umocnieniową wytrzymały próbę czasu i po latach równie ładnie kwitnę. Wyspa z szuwarem brzegowym jest doskonałym miejscem lęgowym i schronieniem dla licznych kaczek.

Przykładowa realizacja


Zbiornik retencyjny w Gdańsku - Etap I instalacja

Etap II Widok po 15 latach