Wegetacyjne kokony roślinne


Opis

Firma Hydrolech oferuje materiał roślinny o różnej wielkości, bez elementów wypłukiwalnych, który można bez trudności stosować, a który łatwo i szybko wrasta w podłoże.Pojedyncze sadzonki w systemie BESTMANN-technik z korzeniem z wóukien kokosowych, bez domieszki ziemi, dostępne są w następujących wielkokciach: - kokony roślinne TB 5 x 6 cm (korzeń w kokonie) - kokony roślinne TB 8 x 8 cm (korzeń w kokonie) - kłęby roślinne VB 20 x 20 cm (z rozwiniętym systemem korzeniowym).

Zastosowanie

Kultury roślinne na brzegach zbiorników wodnych podlegają rónorodnym zagrożeniom. Zmieniające się poziomy wody i falowanie może doprowadzić do ich wypłukania, zanim zdołają się odpowiednio ukorzenić. Z tego względu rośliny, którymi obsadza się brzegi, muszą być dobrze rozwinięte, by mogły się szybko i pewnie "zadomowić". Inny problem to możliwość erozji gruntu. Na samym początku, kiedy rośliny nie są jeszcze dobrze zakorzenione, woda je podmywa. Rośliny z korzeniami w otoczce ziemnej, sadzone w tym środowisku, na skutek podmywania giną tak często, że konieczna jest kosztowna ich rekultywacja.

Transport i instalacja

Transport roślin odbywa się w zależności od wielkości i okresu wegetacyjnego - samochodami ciężarowymi w specjalnych workach lub w skrzyniach. Nie zaleca się przeładunku roślin. Sadzenie roślin z korzeniem w kokonie odbywa się przy pomocy metalowego szpikulca. Narzędziem tym robi się w podłożu otwór takiej wielkości, by można w nim było umieścić cały kokon. Kokony roślinne TB 8x8 oraz kłęby roślinne w trakcie okresu wegetacyjnego dostarcza się podcięte.

Wegetacyjne kłęby roślinne


Opis

Materiał roślinny o różnej wielkości, bez elementów wypłukiwalnych, który można bez trudności stosować, a który łatwo i szybko wrasta w podłoże. Pojedyncze sadzonki w systemie BESTMANN-technik z korzeniem z włukien kokosowych, bez domieszki ziemi, dostępne są w następujących wielkokściach: - kokony roślinne TB 5 x 6 cm (korzeń w kokonie) - kokony roślinne TB 8 x 8 cm (korzeń w kokonie) - kłęby roślinne VB 20 x 20 cm (z rozwiniętym systemem korzeniowym).

Zastosowanie

Kultury roślinne na brzegach zbiorników wodnych podlegają różnorodnym zagrożeniom. Zmieniające się poziomy wody i falowanie może doprowadzić do ich wypłukania, zanim zdołają się odpowiednio ukorzenić. Z tego względu rośliny, którymi obsadza się brzegi, muszą być dobrze rozwinięte, by mogły się szybko i pewnie "zadomowić". Inny problem to możliwość erozji gruntu. Na samym początku, kiedy rośliny nie są jeszcze dobrze zakorzenione, woda je podmywa. Rośliny z korzeniami w otoczce ziemnej, sadzone w tym środowisku, na skutek podmywania giną tak często, że konieczna jest kosztowna ich rekultywacja.

Transport i instalacja

Transport roślin odbywa się w zależności od wielkości i okresu wegetacyjnego - samochodami ciżarowymi w specjalnych workach lub w skrzyniach. Nie zaleca się przeładunku roślin. Sadzenie roślin z korzeniem w kokonie odbywa się przy pomocy metalowego szpikulca. Narzędziem tym robi się w podłożu otwór takiej wielkości, by można w nim było umieścić cały kokon. Kokony roślinne TB 8x8 oraz kłęby roślinne w trakcie okresu wegetacyjnego dostarcza się podcięte.

Wegetacyjne kosze roślinne


Opis

Materiał roślinny o rónej wielkości, bez elementów wypłukiwalnych, który można bez trudności stosować, a który łatwo i szybko wrasta w podłoże. Pojedyncze sadzonki w systemie BESTMANN-technik z korzeniem z włukien kokosowych, bez domieszki ziemi, dostępne są w następujących wielkościach: - kokony roślinne TB 5 x 6 cm (korzeń w kokonie) - kokony roślinne TB 8 x 8 cm (korzeń w kokonie) - kłęby roślinne VB 20 x 20 cm (z rozwiniętym systemem korzeniowym).

Zastosowanie

Kultury roślinne na brzegach zbiorników wodnych podlegają różnorodnym zagrożeniom. Zmieniające się poziomy wody i falowanie może doprowadzić do ich wypłukania, zanim zdołają się odpowiednio ukorzenić. Z tego względu rośliny, którymi obsadza się brzegi, muszą być dobrze rozwinięte, by mogły się szybko i pewnie "zadomowić". Inny problem to możliwość erozji gruntu. Na samym początku, kiedy rośliny nie są jeszcze dobrze zakorzenione, woda je podmywa. Rośliny z korzeniami w otoczce ziemnej, sadzone w tym środowisku, na skutek podmywania giną tak często, że konieczna jest kosztowna ich rekultywacja.

Transport i instalacja

Transport roślin odbywa się w zależności od wielkości i okresu wegetacyjnego - samochodami ciżarowymi w specjalnych workach lub w skrzyniach. Nie zaleca się przeładunku roślin. Sadzenie roślin z korzeniem w kokonie odbywa się przy pomocy metalowego szpikulca. Narzędziem tym robi się w podłożu otwór takiej wielkości, by można w nim było umieścić cały kokon. Kokony roślinne TB 8x8 oraz kłęby roślinne w trakcie okresu wegetacyjnego dostarcza się podcięte.

Siatka kokosowa sucha


Opis

Siatki systemu Bestmann technik wykonuje się z surowego włókna kokosowego o splocie grubości ok. 5mm. Oczka nie są sztywne, można je rozsunąć tak, że daje się w nie posadzić rośliny z korzeniem w kokonie np. Trzcinę pospolitą (Phragmites australis). Po posadzeniu ściąga się oczka do pierwotnego kształtu. Siatki mają oczka o wielkości 17mm (waga nie obsadzonej siatki ok.700g/m2 ) i 25 mm (przy tej wielkości oczek ok. 400 g//m2). Siatki obsadzone roślinnością mają długość 5 m oraz 0,5 ; 0,75 lub 1 m szerokości. Siatki wegetacyjne nie obsadzone dostarczane są w rolach ( długość siatki 50 lub 25 m ; szerokość 1 m).

Zastosowanie

W zależności od wielkości oczek siatki mają różne zastosowanie: - (wielkość oczek 25 mm) stosowane są do ochrony brzegów w miejscach narażonych na słabe prądy wodne. Stosuje się je przede wszystkim w kombinacji z kokonami roślinnymi TB 8x8. - (wielkość oczek 17 mm ) są dobrym sposobem ochrony skarp narażonych na silniejszą erozję. Stwarzają one skuteczną ochronę brzegom narażonym nawet na silne prądy wodne. Wytrzymują napór wody do tego stopnia, że umożliwiają nasadzeniom roślinnym ukorzenienie się i stworzenie naturalnej pokrywy zieleni.

Transport i instalacja

Ilość kołków potrzebnych do zamocowania siatek zależy od ukształtowania zbocza i rodzaju podłoża. Przy względnie twardym i zwartym podłożu, do mocowania wystarczą 3 kołki długości ok. 30 cm, na 1 m2 siatki ( przy miękkim podłożu kołki powinny mieć ok. 50 cm długości). Kołki powinny mieć odpowiednie wykorbienia, o które zahacza się i mocuje siatkę. Jeżli zakłada się równolegle więcej siatek, należy układać je na zakładkę ok. 10 cm.

Wegetacyjne siatki kokosowe (trzcinowe)


Opis

Siatki wegetacyjne systemu Bestmann technik wykonuje się z surowego włókna kokosowego o splocie grubości ok. 5mm. Oczka nie są sztywne, można je rozsunąć tak, że daje się w nie posadzić rośliny z korzeniem w kokonie np. Trzcinę pospolitą (Phragmites australis). Po posadzeniu ściąga się oczka do pierwotnego kształtu. Siatki mają oczka o wielkości 17mm (waga nie obsadzonej siatki ok.700g/m2 ) i 25 mm (przy tej wielkości oczek ok. 400 g//m2). Siatki obsadzone roślinnością mają długość 5 m oraz 0,5 ; 0,75 lub 1 m szerokości. Siatki wegetacyjne nie obsadzone dostarczane są w rolach ( długość siatki 50 lub 25 m ; szerokość 1 m).

Zastosowanie

W zależności od wielkości oczek siatki mają różne zastosowanie: - (wielkość oczek 25 mm) stosowane są do ochrony brzegów w miejscach narażonych na słabe prądy wodne. Stosuje się je przede wszystkim w kombinacji z kokonami roślinnymi TB 8x8. - (wielkość oczek 17 mm ) są dobrym sposobem ochrony skarp narażonych na silniejszą erozję. Stwarzają one skuteczną ochronę brzegom narażonym nawet na silne prądy wodne. Wytrzymują napór wody do tego stopnia, że umożliwiają nasadzeniom roślinnym ukorzenienie się i stworzenie naturalnej pokrywy zieleni.

Transport i instalacja

Ilość kołków potrzebnych do zamocowania siatek zależy od ukształtowania zbocza i rodzaju podłoża. Przy względnie twardym i zwartym podłożu, do mocowania wystarczą 3 kołki długości ok. 30 cm, na 1 m2 siatki ( przy miękkim podłożu kołki powinny mieć ok. 50 cm długości). Kołki powinny mieć odpowiednie wykorbienia, o które zahacza się i mocuje siatkę. Jeżli zakłada się równolegle więcej siatek, należy układać je na zakładkę ok. 10 cm.

Wegetacyjne siatki kokosowe trawiaste


Opis

Siatki wegetacyjne systemu Bestmann technik wykonuje się z surowego włókna kokosowego o splocie grubości ok. 5 mm. Oczka nie są sztywne, można je rozsunąć tak, że daje się w nie posadzić rośliny z korzeniem w kokonie np. Trzcinę pospolitą (Phragmites australis). Po posadzeniu ściąga się oczka do pierwotnego kształtu. Siatki mają oczka o wielkości 17mm (waga nie obsadzonej siatki ok.700g/m2 ) i 25 mm (przy tej wielkości oczek ok. 400 g//m2). Siatki obsadzone roślinnością mają długość 5 m oraz 0,5 ; 0,75 lub 1 m szerokości. Siatki wegetacyjne nie obsadzone dostarczane są w rolach ( długość siatki 50 lub 25 m ; szerokość 1 m).

Zastosowanie

W zależności od wielkości oczek siatki mają różne zastosowanie: - (wielkość oczek 25 mm) stosowane są do ochrony brzegów w miejscach narażonych na słabe prądy wodne. Stosuje się je przede wszystkim w kombinacji z kokonami roślinnymi TB 8x8. - (wielkość oczek 17 mm ) są dobrym sposobem ochrony skarp narażonych na silniejszą erozję. Stwarzają one skuteczną ochronę brzegom narażonym nawet na silne prądy wodne. Wytrzymują napór wody do tego stopnia, że umożliwiają nasadzeniom roślinnym ukorzenienie się i stworzenie naturalnej pokrywy zieleni.

Transport i instalacja

Ilość kołków potrzebnych do zamocowania siatek zależy od ukształtowania zbocza i rodzaju podłoża. Przy względnie twardym i zwartym podłożu, do mocowania wystarczą 3 kołki długości ok. 30 cm, na 1 m2 siatki ( przy miękkim podłożu kołki powinny mieć ok. 50 cm długości). Kołki powinny mieć odpowiednie wykorbienia, o które zahacza się i mocuje siatkę. Jeżli zakłada się równolegle więcej siatek, należy układać je na zakładkę ok. 10 cm.

Maty kokosowe suche


Opis

Maty kokoswe suche mają długość 5m oraz 0,5 ; 0,75 lub 1 m szerokości. Zbudowane są z włókien naturalnych w oplocie z mocnycnej sieci z włókna kokosowego. Obsadzone są roślinnością ze strefy brzegowej i przybrzeżnej. W ciągu jednego okresu wegetacyjnego, w drodze wzrostu roślin i gęstego połączenia ich systemów korzeniowych, tworzy się szczelna i niewypłukiwalna mata, której elementem istotnym są właśnie splątane korzenie. W takim stanie rozłożona na brzegu, stanowi jego mocną ochronę.

Zastosowanie

Maty kokosowe ,są szybkim sposobem zapobiegania erozji brzegów rzek i stałych zbiorników wodnych. Szczególnie dobrze zdają egzamin na brzegach śródmiejskich zbiorników wodnych, pełniących funkcje estetyczne i wypoczynkowe. Możliwy jest taki dobór gatunków roślin, w których da się zachować naturalne rozgraniczenie roślinnych stref brzegowych. By to osiągnąć wyselekcjonowano określone zestawy roślinne, które tworzą szkielet nasadzeń. Nasadzenia towarzyszące dobiera się w oparciu o lokalne badania inżynierii biologicznej.

Transport i instalacja

Maty koksowe na czas transportu można zrolować. Wilgoć zawarta w podłożu wystarcza na 2-3 dni. Po takim czasie maty powinny być albo natychmiast rozłożone na wyznaczonym do tego miejscu, lub zmagazynowane w wilgotnym zbiorniku.

Wegetacyjne maty kokosowe


Opis

Maty wegetacyjne i maty filtracyjne mają długość 5m oraz 0,5 ; 0,75 lub 1 m szerokości. Zbudowane są z włókien naturalnych w oplocie z mocnycnej sieci z włókna kokosowego. Obsadzone są roślinnością ze strefy brzegowej i przybrzeżnej. W ciągu jednego okresu wegetacyjnego, w drodze wzrostu roślin i gęstego połączenia ich systemów korzeniowych, tworzy się szczelna i niewypłukiwalna mata, której elementem istotnym są właśnie splątane korzenie. W takim stanie rozłożona na brzegu, stanowi jego mocną ochronę.

Zastosowanie

Maty kokosowe ,są szybkim sposobem zapobiegania erozji brzegów rzek i stałych zbiorników wodnych. Szczególnie dobrze zdają egzamin na brzegach śródmiejskich zbiorników wodnych, pełniących funkcje estetyczne i wypoczynkowe. Możliwy jest taki dobór gatunków roślin, w których da się zachować naturalne rozgraniczenie roślinnych stref brzegowych. By to osiągnąć wyselekcjonowano określone zestawy roślinne, które tworzą szkielet nasadzeń. Nasadzenia towarzyszące dobiera się w oparciu o lokalne badania inżynierii biologicznej.

Transport i instalacja

Maty koksowe na czas transportu można zrolować. Wilgoć zawarta w podłożu wystarcza na 2-3 dni. Po takim czasie maty powinny być albo natychmiast rozłożone na wyznaczonym do tego miejscu, lub zmagazynowane w wilgotnym zbiorniku.

Faszyna kokosowa sucha


Opis

Faszyny mają postać walca z siatki polietylenowej wypełnionej materiałem włóknistym (włóknem kokosowym). Siatka polietylenowa z oczkami o wymiarze ok. 50 mm jest tkana metodą bezwęzłową co sprawia że jest maksymalnie odporna na rozciąganie. Standardowa długość walca, to 6m. średnice walca są bardzo zrónicowane i wynoszą: 200mm, 250mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm, 700mm, 800mm oraz 1000mm. Według założeń systemu Bestmann Technik faszynę wegetacyjną obsadza się roślinami dopiero na miejscu przeznaczenia. Oferowane przez nas Faszyny z roślinnością mają standardową długość 3m. Roślinami obsadza się je przed dostawą. W momencie układania na miejscu przeznaczenia posadzone na nich rośliny powinny już posiadać dobrze rozwinięte systemy korzeniowe a kłącza powinny przebijać się przez sieć.

Zastosowanie

Faszyny wegetacyjne i faszyny z roślinnością posiadają liczne zalety i spełniają wielorakie funkcje: - są elastycznym wytrzymałym materiałem budowlanym, - dają dobre zabezpieczenie przed erozją, - spełniają funkcję filtracyjną, - są dobrym podłożem wegetacyjnym dla szuwarłw i wiklin. Faszyna i faszyna z roślinnością używane są jako elementy zabezpieczające u podnóża skarp, w miejscu ich styku z linią wody w : - wodach bieżących - wodach stojących i śródmiejskich zbiornikach wodnych.

Transport i instalacja

Faszynę i faszynę z roślinnością przewozi się zwykłymi samochodami ciżarowymi. Ciżar walca o średnicy 300mm wynosi ok. 10 kg/mb . Mocuje się je przy pomocy drewnianych kołków ( o długości 1,2m, średnicy 6-8 cm, przepołowione ).

Wegetacyjna faszyna kokosowa


Opis

Faszyny wegetacyjne mają postać walca z siatki polietylenowej wypełnionej materiałem włóknistym (włóknem kokosowym). Siatka polietylenowa z oczkami o wymiarze ok. 50 mm jest tkana metodą bezwęzłową co sprawia że jest maksymalnie odporna na rozciąganie. Standardowa długość walca, to 6m. średnice walca są bardzo zrónicowane i wynoszą: 200mm, 250mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm, 700mm, 800mm oraz 1000mm. Według założeń systemu Bestmann Technik faszynę wegetacyjną obsadza się roślinami dopiero na miejscu przeznaczenia. Oferowane przez nas Faszyny z roślinnością mają standardową długość 3m. Roślinami obsadza się je przed dostawą. W momencie układania na miejscu przeznaczenia posadzone na nich rośliny powinny już posiadać dobrze rozwinięte systemy korzeniowe a kłącza powinny przebijać się przez sieć.

Zastosowanie

Faszyny wegetacyjne i faszyny z roślinnością posiadają liczne zalety i spełniają wielorakie funkcje: - są elastycznym wytrzymałym materiałem budowlanym, - dają dobre zabezpieczenie przed erozją, - spełniają funkcję filtracyjną, - są dobrym podłożem wegetacyjnym dla szuwarłw i wiklin. Faszyna i faszyna z roślinnością używane są jako elementy zabezpieczające u podnóża skarp, w miejscu ich styku z linią wody w : - wodach bieżących - wodach stojących i śródmiejskich zbiornikach wodnych.

Transport i instalacja

Faszynę i faszynę z roślinnością przewozi się zwykłymi samochodami ciżarowymi. Ciżar walca o średnicy 300mm wynosi ok. 10 kg/mb . Mocuje się je przy pomocy drewnianych kołków ( o długości 1,2m, średnicy 6-8 cm, przepołowione ).