Rzeki


W 2005 roku na zlecenie Inwestora RZGW w Gdańsku wykonano odbudowę umocnień brzegowych koryta rzeki Pasłęki na odcinku od płnocnej granicy miasta Braniewo do Elektrowni wodnej w Braniewie. Do zabezpieczenia skarp wykorzystano ekologiczne systemy umocnień brzegowych typu Bestmann - technik wyprodukowane i dostarczone przez firmę Hydrolech. Umocnienia wykonał Związek Spółek Wodnych w Braniewie. Biuro projektów Hydroprojekt w Gdańsku przewidziało następującą opaskę:

LEGENDA 1.Wegetacyjny materac siatkowo-kamienny systemu Bestmann z sadzonkami roślin brzegowych: grubości 20cm, 2. Nie wegetacyjny materac siatkowo-kamienny systemu Bestmann z: grubość materaca 20cm, 3. Wegetacyjna mata z włókna kokosowego systemu Bestmann z sadzonkami roślin brzegowych, 4. Walec siatkowo-kamienny ø 40cm systemu Bestmann, 5. Geowłóknina z polipropylenowych włókien ciągłych pod narzuty kamienne 6. Siatka kokosowa trawiasta systemu Bestmann z obsiewem traw niskich (20kg nasion / 100m2)

Przykładowe realizacje


Rzeka Pasłęka

Rzeka Kacza