Kanały


W projektowanej opasce umocnienieniowej na brzegi Kanału Elbląskiego (kokosowy walec faszynowy wegetacyjny ø 40cm, oraz wegetacyjne maty kokosowe o szerokości 1m), przewidziano obsadzenie roślinności z grupy szuwaru brzegowego. Jest to nasza roślinność rodzima, występująca na terenie planowanej inwestycji (zgodność puli genowej). Należą do niej takie rośliny jak: turzyca brzegowa, kosaciec żółty, tatarak, knieć błotna, krwawnica pospolita, niezapominajka wodna i inne. Wszystkie te rośliny charateryzują się ekstremalnie rozwiniętym systemem korzeniowym. Wykorzystujemy tą cechę w inżynierii ekologicznej do umocnienień brzegowych. Rośliny dobrane do naszych schematów obsadzeń rosną w strefie brzegowej nie powodując zarastania światła cieku, lecz wrastają korzeniami w grunt na skarpie.

Po analizie stanu wód (średnie niskie i średnie wysokie z ostatnich kilku lat) na planowanym odcinku inwestycji, uznajemy planowaną rzędną góry walca (95,11 mKr dla górnego walca) za właściwą. do instalacji opaski umocnieniowej złożonej między innymi z kokosowego walca faszynowego wegetacyjnego, wegetacyjnej maty kokosowej oraz walca kamiennego.

Kanał Elbląski Etap I Odcinek między Śluzami Miłomłyn - Zielona Inwestor: RZGW w Gdańsku, Wykonawca: Inwestmel Sp.z o.o. Elbląg, Dostawca umocnień: Hydrolech Sp.z o.o.
Przekrój poprzeczny:


Kanał Elbląski Etap II Odcineki między pochylniami (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny) Inwestor: RZGW w Gdańsku, Wykonawca: Melbud S.A. Grudziądz, Dostawca umocnień: Hydrolech Sp.zo.o.
Przekrój poprzeczny:


Przykładowe realizacje - etap I


Kanał Elbląski Etap I Odcinek między Śluzami Miłomłyn-Zielona.
instalacja

Wegetacja roślin w pierwszym roku po instalacji

Przykładowe realizacje - etap II


Kanał Elbląski Etap II Odcineki między pochylniami (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny)
instalacja

Wegetacja roślin w pierwszym roku po instalacji