Strugi


W 2009 roku na zlecenie Inwestora Polimeni International Rumia wykonano budowę przepustu i umocnienia brzegów i dna koryta na Zagórskiej Strudze przy obiekcie handlowo-usługowym „ Galeria Rumia“ od strony ulicy Sabata. Do umocnień Pracownia architektury i projektowania „Woźniak Projekt“ przewidzała wegetacyjne materace kamienne z obsadzeniami roślinności brzegowej systemu Bestmann. Umocnienia wykonała firma Rewers s.c., a materiały wyprodukowała firma Hydrolech.
Bardzo krótki termin realizacji umocnienia brzegu i koryta Strugi Zagórskiej, mało miejsca na placu budowy oraz konieczność wykonywania innych prac na tym obiekcie, to problemy którym musiał sprostać wykonawca podczas realizacji zadania przy Galerii Rumia Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi nasza firma. Wegetacyjne materace kamienne VKDW 2x2x0,3m dostarczane są przez nas w gotowej formie tak, że po dostawie, wykonawca może je bezpośrednio instalować. Nawet z samochodu jak w tym przypadku. Ze względu na podgórski charakter strugi, materace ułożone zostają za pomocą dźwigu na dnie i brzegach cieku po uprzednim przygotowaniu skarpy i rozłożeniu geowłókniny separacyjnej. Obsadzenie roślinnością brzegową, w tym wypadku kosaćcami żótymi nastąpiło tuż po montażu. Mimo jesiennego okresu, kokony roślinne TB 5x6cm wyhodowane w naszym bezglebowym systemie nadają się do obsadzeń. Takie umocnienie brzegów zapewnia: dużą trwałość, poprawia estetykę terenu i jest zgodne z naturą.

Przykładowe realizacje


Zagórska Struga