Stawy


Przy projektowaniu stawu należy pamiętać o zasadach panujących w przyrodzie tak, aby uzyskać maksymalną równowagę biologiczną zbiornika:
- linia brzegowa o bardzo dużym stopniu zrónicowania (zatoki, wyspy, wypłycenia) umożliwiające tworzenie się zrónicowanych zbiorowisk szuwarów. Nasz staw powinien posiadać tak jak w naturze zrónicowaną linię brzegową. Zatoczki i wyspy wydłużają w naszym zbiorniku linię brzegową umożliwiając tym samym osiedlenie się na brzegach większej ilości roślinności brzegowej, która wydatnie wpływa na czystość zbiornika. Pamiętajmy o tym, aby brzegi zbiornika formować o łagodnym kącie nachylenia, dzięki czemu tworzymy łagodne przejście między wodą a lądem umożliwiając roślinności i zwierzętom strefy brzegowej naturalne jej zasiedlenie w naszym zbiorniku. - wyodrębnienie odcinka zbiornika do stworzenia naturalnej enklawy fauny i flory służących jako siedliska zwiększające sprawność ekosystemu, W naszym stawie powinniśmy zaprojektować również przepłacenia, w których tworzymy jak w naturalnych zbiornikach szuwar brzegowy i właściwy. Trzcinowiska, turzycowiska , szuwar pałkowy czy oczeretowy stanowią naturalne oczyszczalnie biologiczne naszego stawu pozbawiając wodę nadwyżek związków organicznych, - poznanie cech siedliska i zaplanowanie efektywnej biocenozy docelowej przy wykorzystaniu systemów bioinżynieryjnych z nasadzeniami roślinnymi, Najważniejszm elementem budowy naszego stawu są brzegi. Ich odpowiednie zabezpieczenie wpływa nie tylko na wygląd i trwałość naszego zbiornika, ale również powinno zabezpieczyć i uszczelniać brzeg przed erozją i wypłukiwaniem związków organicznych do naszego zbiornika, Dzięki wieloletnim doświadczeniom związanym z umacnianiem brzegów stworzyliśmy system umocnień Bestmann-technik, dzięki któremu możemy osiągać wyżej omawiane cele:

1. Zabezpieczamy brzeg przed erozją w sposób trwały, ale przy użyciu naturalnych surowców, jakimi są rośliny brzegowe, włókno kokosowe i surowiec kamienny.
2. Uszczelniamy biologicznie skarpę tak, aby do wody w zbiorniku nie przedostawały się związki organiczne z rozmywanego brzegu, a jedynie zasilały naturalnie szuwar brzegowy nie powodując nadmiernego użyźnienia (eutrofizacji) zbiornika.
3. Kształtujemy i poprawiamy estetykę zbiornika tworząc pięknie kwitnące zbiorowiska roślinne (fitocenozy) np.: kosaćca żótego, krwawnicy pospolitej (patrz roślinność)
4. Tworzymy nowe miejsca życiowe do zasiedlenia przez roślinność oraz faunę wodno-brzegową. Tworząc w naszych umocnieniach nasadzenia roślinne zapoczątkowujemy proces prowadzący do utworzenia się w naszym zbiorniku maksymalnej bioróżnorodnoćci, a w konsekwencji do równowagi biologicznej zbiornika.

Przykładowe realizacje


Staw naturalny w Studzienicach

Staw Śródmiejski w Sopocie