Hydrolech

Gatunki roślin wodnych

Rośliny są najważniejszym elementem oczka wodnego, stawu wodnego czy też zbiornika retencyjnego i to głównie one decydują o jego wyglądzie. Bez roślin nasz staw wodny, oczko wodne będzie wyglądało jak kałuża. Oczko wodne, staw wodny powinno służyć przede wszystkim jako miejsce ekspozycji roślin wymagających do życia środowiska wodnego. Rośliny są także ważnym elementem w równowadze biologicznej zbiornika, stawu wodnego, oczka wodnego i odpowiednia ich ilość ma duży wpływ na czystość wody , rozwój glonów i umocnienie brzegów. Im mniejszy mamy staw wodny, czy oczko wodne tym więcej powinno być w nim roślin.

Przy małych oczkach wodnych około 2/3 powierzchni stawu powinny pokrywać rośliny. Głównie będą to rośliny pływające lub o pływających liściach. Rośliny podwodne jak: wywłócznik, moczarka kanadyjska i rdestnica są w oczku wodnym konieczne. Nie wpływają one wprawdzie znacząco na jego wygląd, jednak są schronieniem dla drobnych zwierząt wodnych i narybku, poza tym natleniają wodę. Mniej więcej 1/3 oczka wodnego powinna być pokryta przez te rośliny przy czym ich strefa może się częściowo pokrywać ze strefą roślin pływających. Nie można też zapominać o roślinach nabrzeżnych i strefy bagiennej, ogromna większość roślin to właśnie gatunki z tej strefy.

Strefa bagienna powinna więc być dość duża - nie wystarczy rynna do sadzenia roślin na obrzeżu zbiornika. To właśnie rośliny strefy błotnej nadają stawikowi naturalny wygląd, szczególnie gdy płynnie przechodzi ona w dalszą część ogrodu.

© Hydrolech 2000 - 2010 | Projekt graficzny