Hydrolech
 
Ostatnie realizacje


- zbiornik retencyjny w Sopocie
-

rzeka Bytówka
umocnienia brzegu

Projekty

Potoki
Potok Oruński
Skarpy cieku łączącego zbiorniki retencyjne w Parku Oruńskim zabezpieczone zostały wegetacyjną faszyną kokosową VF o 30 cm oraz wegetacyjną matą kokosową VM 5x1 m2. Schematy obsadzeń materiałów wegetacyjnych dobrano tak, ażeby odpowiadały zacienionym warunkom w Parku.
Zabezpieczenie skarp przy przepustach oraz stopnie wodne wykonano z materaców kamiennych KDW 2x2 m2  o grubości 20 cm.
Ujście  zbiornika retencyjnego do Potoku Oruńskiego, ze względu na duże ryzyko erozji zabezpieczono umocnieniem ciężkim złożonym z następujących elementów BESTMANN - technik: wegetacyjny walec kamienny VSTWo 40 cm, wegetacyjny walec kokosowy VF o 30 cm, wegetacyjna mata kokosowa VF 5x1 m2 oraz materac kamienny 2x2 m2  o grubości 20 cm.
Po pierwszym roku wegetacji, rośliny związały poprzez systemy korzeniowe poszczególne elementy umocnienia bioinżynieryjnego BESTMANN - technik.
Potok Jelitkowski
Zerodowane skarpy Potoku Jelitkowskiego zabezpieczone zostały ekologicznymi systemami BESTMANN - technik w postaci wegetacyjnego walca kamiennego VSTW o 40 cm, oraz wegetacyjnej faszyny kokosowej VF o 30 cm.
Już w pierwszym miesiącu po montażu umocnień brzegi Potoku Jelitkowskiego zyskały piękną szatę roślinną wpływającą na poprawę estetyki Parku i stanowiącą integralną część umocnienia bioinżynieryjnego.
W miejscach narażonych na dużą erozję, takie jak meandry potoku i przy przepustach, zainstalowano wegetacyjne materace kamienne VKDW 2x2 o grubości 20 cm z obsadzeniami roślin brzegowych.
Rzeki i Kanały Żeglowne
Rzeka Kacza
Stała wyspa w ujściu rzeki Kaczej do Zatoki Gdańskiej ułożona została z wegetacyjnych materacy kamiennych VKDW 2x2 m2 o grubości 20 cm.
Po pierwszym okresie wegetacji roślin, obsadzonych w materacach, wyspa zazieleniła się tworząc integralny element krajobrazu Ujścia Rzeki.
Dno koryta rzeki, na całym jej odcinku ujścia do Zatoki Gdańskiej, wyłożone zostało materacami kamiennymi KDW 2x2 m2 o grbości 20 cm. Do wykonania stopni wodnych wykorzystano również materace kamienne o tych samych parametrach.
Skarpy rzeki Kaczej, ze względu na jej podgórski charakter zabezpieczone zostały ciężkimi elementami bioinżynieryjnymi typu BESTMANN - technik w różnych konfiguracjach. Do umocnień wykorzystano: walece kamienne o 40 cm, wegetacyjne faszyny kokosowe o 30 cm, wegetacyjne maty kokosowe VM 5x1 m2, materace kamienne KDW 2x2 m2 oraz wegetacyjne materace kamienne KDW 2x2 m2ogrubości 20 cm.
Rzeka Pasłęka
Do odbudowy umocnień koryta rzeki Pasłęki w Braniewie wykorzystano bioinżynieryjne umocnienia typu BESTMANN - technik firmy Hydrolech. Konstrukcja opaski zabezpieczającej składa się z następujących elementów: oporowego walca kamiennego o 40 cm, w podwodnej części skarpy materaca kamiennego KDW 2X2 m2 o grubości 20 cm, w nadwodnej części skarpy wegetacyjnego materaca kamiennego VKDW 2x2 m2 o grubości 20 cm obsadzonego wegetacyjnymi kokonami roślinnymi 5x6 cm oraz wegetacyjnej maty kokosowej VM 5x1 m2. Schematy obsadzeń roślinnych dobrano zgodnie z  fitocenozami występującymi na brzegach rzeki Pasłęki.
Instalacja materaców kamiennych odbyła się z brzegu przy pomocy dźwigu 32t. oraz trawersy 2x2 m.
Całość umocnienia ułożona została na warstwie "ciężkiej" geowłókniny wykonanej z ciągłych włókien PP.
Schematy obsadzeń roślinnych dobrano zgodnie z  fitocenozami występującymi na brzegach rzeki Pasłęki.
Rowy odwodnieniowe
Skarpy rowów odwodnieniowych  Parku Nadmorskiego w Gdańsku zabezpieczone zostały dwoma typami zabezpieczeń BESTMANN - technik: Na skarpach które są narażone na tzw. czynnik dużej penetracji ludzkiej zastosowano typ umocnienia ciężkiego A, w skład którego wchodzą wegetacyjne materace kamienne VKDW 3x1 m2.
widok po pierwszym okresie wegetacyjnym roślin
szata roślinna w drugim okresie wegetacji
Oczyszczalnie ścieków i filtry roślinne
filtr trzcinowy w oczyszczalni ścieków w Żarnowcu
filtr trzcinowy i turzycowy na Pasie Nadmorskim
widok po pierwszym okresie wegetacyjnym roślin
Zbiorniki retencyjne
Zbiornik retencyjny
instalacja materiałów roślinnych na zbiorniku retencyjnym wód deszczowych w Gdańsku Oruni
widok umocnień skarp zbiornika po pierwszym okresie wegetacji roślin
zbiornik retencyjny w parku oliwskim
Stawy i zbiorniki śródmiejskie
materiały roślinne do zabezpieczenia skarp stawu
widok po zabezpieczeniu materiałami roślinnymi
zbiornik nr 1 w Parku Nadmorskim po pierwszym okresie wegetacji roślin
zbiornik nr 2 w Parku Nadmorskim po pierwszym okresie wegetacji rośli
Oczka wodne
oczko wodne w Parku Botanicznym w Świeciu, przgotowanie skarpy do montażu materiałów roślinnych
widok po instalacji i pierwszym okresie wegetacyjnym roślin
© Hydrolech 2000 - 2010 | Projekt graficzny