Wyspy szuwarowe


Opis

Wyspa pływająca składa się z trójkjtnej konstrukcji pływającej, wykonanej z rur stalowych. Długość ramion wynosi 3m lub 6m. Do konstrukcji pływającej, pomiędzy rurami mocowane są dwie siatki polietylenowe. Linka UV stabilizowana, z której są utkane siatki metodą bezwęzłową ma średnicę 4mm, wielkość oczek 4,5cm. Do nich podwieszone są podłużne pływaki o szerokości 10cm wykonane z pianki utwardzanej. W zależności od przeznaczenia pływająca wyspa wypełniona zostaje: - w przypadku wysp ptasich stanowiących miejsce lęgowe dla Rybitwy rzecznej (Sterna hirundo) żwirem o granulacie zgodnym z upodobaniem lęgowym rybitwy. Jako ochronę przed burzą i przed drapieżnikami dla piskląt dodajemy kilka dachówek. Jako obramowanie chroniące pisklęta przed wypadnięciem z wyspy stosujemy deski drewniane, - w przypadku wyspy wegetacyjnej jako wypełnienie służy mata wegetacyjna o grubości 5cm z dobrze ukorzenionymi roślinami szuwarowymi. Wyspy są zakotwiczane systemem kotwicznym do dna lub brzegu zbiornika. Rodzaj i długość systemu kotwicznego dobierana jest każdorazowo do danego zbiornika, tak, aby wyspy mogły dopasowywać się do zmiennego poziomu wody w zbiorniku. Wyspy dzięki swej trójkjtnej formie dopasowują się doskonale do ruchu wody, także nawet przy dużych falach nie zostają zalane.

Zastosowanie

Mogą być używane na zbiornikach, dużych jeziorach i w kanałach jako falochrony służące do ochrony roślinności rosnącej wzdłuż brzegów - w zbiornikach utworzonych w nieczynnych żwirowniach lub zbiornikach obudowanych ściankami szczelnymi gdzie nie możliwa jest naturalna wegetacja szuwaru brzegowego - w zbiornikach na terenach ekologicznie ważnych, Parkach, Rezerwatach zwiększając siedliska lęgowe ptactwa wodnego.

Transport i instalacja

Są ruchome, stosownie do wahań lustra wody i mogą być przemieszczane w inne miejsca, jeżli zachodzi taka konieczność - wyspy w razie potrzeby mogą być dowolnie łączone ze sobą, powiększane, zmniejszane lub formowane w różne kształty. - Ich koszty utrzymania są praktycznie zerowe. - Pozwalają na tworzenie sztucznych powierzchni biologicznych, spełniających określone cele w wyrobiskach żwirowych oraz innych sztucznych zbiornikach. - Ich mobilność może być wykorzystywana do zwiększenia walorów krajobrazu i środowiska naturalnego - Mogą być używane na zbiornikach, dużych jeziorach i w kanałach jako falochrony służące do ochrony roślinności rosnącej wzdłuż brzegów

Wegetacyjno - lęgowe wyspy pływające


Opis

Wyspa pływająca składa się z trójkjtnej konstrukcji pływającej, wykonanej z rur stalowych. Długość ramion wynosi 3m lub 6m. Do konstrukcji pływającej, pomiędzy rurami mocowane są dwie siatki polietylenowe. Linka UV stabilizowana, z której są utkane siatki metodą bezwęzłową ma średnicę 4mm, wielkość oczek 4,5cm. Do nich podwieszone są podłużne pływaki o szerokości 10cm wykonane z pianki utwardzanej. W zależności od przeznaczenia pływająca wyspa wypełniona zostaje: - w przypadku wysp ptasich stanowiących miejsce lęgowe dla Rybitwy rzecznej (Sterna hirundo) żwirem o granulacie zgodnym z upodobaniem lęgowym rybitwy. Jako ochronę przed burzą i przed drapieżnikami dla piskląt dodajemy kilka dachówek. Jako obramowanie chroniące pisklęta przed wypadnięciem z wyspy stosujemy deski drewniane, - w przypadku wyspy wegetacyjnej jako wypełnienie służy mata wegetacyjna o grubości 5cm z dobrze ukorzenionymi roślinami szuwarowymi. Wyspy są zakotwiczane systemem kotwicznym do dna lub brzegu zbiornika. Rodzaj i długość systemu kotwicznego dobierana jest każdorazowo do danego zbiornika, tak, aby wyspy mogły dopasowywać się do zmiennego poziomu wody w zbiorniku. Wyspy dzięki swej trójkjtnej formie dopasowują się doskonale do ruchu wody, także nawet przy dużych falach nie zostają zalane.

Zastosowanie

Mogą być używane na zbiornikach, dużych jeziorach i w kanałach jako falochrony służące do ochrony roślinności rosnącej wzdłuż brzegów - w zbiornikach utworzonych w nieczynnych żwirowniach lub zbiornikach obudowanych ściankami szczelnymi gdzie nie możliwa jest naturalna wegetacja szuwaru brzegowego - w zbiornikach na terenach ekologicznie ważnych, Parkach, Rezerwatach zwiększając siedliska lęgowe ptactwa wodnego.

Transport i instalacja

Są ruchome, stosownie do wahań lustra wody i mogą być przemieszczane w inne miejsca, jeżli zachodzi taka konieczność - wyspy w razie potrzeby mogą być dowolnie łączone ze sobą, powiększane, zmniejszane lub formowane w różne kształty. - Ich koszty utrzymania są praktycznie zerowe. - Pozwalają na tworzenie sztucznych powierzchni biologicznych, spełniających określone cele w wyrobiskach żwirowych oraz innych sztucznych zbiornikach. - Ich mobilność może być wykorzystywana do zwiększenia walorów krajobrazu i środowiska naturalnego - Mogą być używane na zbiornikach, dużych jeziorach i w kanałach jako falochrony służące do ochrony roślinności rosnącej wzdłuż brzegów

Lęgowe wyspy pływające (żwirowe)


Opis

Wyspa pływająca składa się z trójkjtnej konstrukcji pływającej, wykonanej z rur stalowych. Długość ramion wynosi 3m lub 6m. Do konstrukcji pływającej, pomiędzy rurami mocowane są dwie siatki polietylenowe. Linka UV stabilizowana, z której są utkane siatki metodą bezwęzłową ma średnicę 4mm, wielkość oczek 4,5cm. Do nich podwieszone są podłużne pływaki o szerokości 10cm wykonane z pianki utwardzanej. W zależności od przeznaczenia pływająca wyspa wypełniona zostaje: - w przypadku wysp ptasich stanowiących miejsce lęgowe dla Rybitwy rzecznej (Sterna hirundo) żwirem o granulacie zgodnym z upodobaniem lęgowym rybitwy. Jako ochronę przed burzą i przed drapieżnikami dla piskląt dodajemy kilka dachówek. Jako obramowanie chroniące pisklęta przed wypadnięciem z wyspy stosujemy deski drewniane, - w przypadku wyspy wegetacyjnej jako wypełnienie służy mata wegetacyjna o grubości 5cm z dobrze ukorzenionymi roślinami szuwarowymi. Wyspy są zakotwiczane systemem kotwicznym do dna lub brzegu zbiornika. Rodzaj i długość systemu kotwicznego dobierana jest każdorazowo do danego zbiornika, tak, aby wyspy mogły dopasowywać się do zmiennego poziomu wody w zbiorniku. Wyspy dzięki swej trójkjtnej formie dopasowują się doskonale do ruchu wody, także nawet przy dużych falach nie zostają zalane.

Zastosowanie

Mogą być używane na zbiornikach, dużych jeziorach i w kanałach jako falochrony służące do ochrony roślinności rosnącej wzdłuż brzegów - w zbiornikach utworzonych w nieczynnych żwirowniach lub zbiornikach obudowanych ściankami szczelnymi gdzie nie możliwa jest naturalna wegetacja szuwaru brzegowego - w zbiornikach na terenach ekologicznie ważnych, Parkach, Rezerwatach zwiększając siedliska lęgowe ptactwa wodnego.

Transport i instalacja

Są ruchome, stosownie do wahań lustra wody i mogą być przemieszczane w inne miejsca, jeżli zachodzi taka konieczność - wyspy w razie potrzeby mogą być dowolnie łączone ze sobą, powiększane, zmniejszane lub formowane w różne kształty. - Ich koszty utrzymania są praktycznie zerowe. - Pozwalają na tworzenie sztucznych powierzchni biologicznych, spełniających określone cele w wyrobiskach żwirowych oraz innych sztucznych zbiornikach. - Ich mobilność może być wykorzystywana do zwiększenia walorów krajobrazu i środowiska naturalnego - Mogą być używane na zbiornikach, dużych jeziorach i w kanałach jako falochrony służące do ochrony roślinności rosnącej wzdłuż brzegów

Lęgowe wyspy pływające (wegetacyjno-żwirowe)


Opis

Wyspa pływająca składa się z trójkjtnej konstrukcji pływającej, wykonanej z rur stalowych. Długość ramion wynosi 3m lub 6m. Do konstrukcji pływającej, pomiędzy rurami mocowane są dwie siatki polietylenowe. Linka UV stabilizowana, z której są utkane siatki metodą bezwęzłową ma średnicę 4mm, wielkość oczek 4,5cm. Do nich podwieszone są podłużne pływaki o szerokości 10cm wykonane z pianki utwardzanej. W zależności od przeznaczenia pływająca wyspa wypełniona zostaje: - w przypadku wysp ptasich stanowiących miejsce lęgowe dla Rybitwy rzecznej (Sterna hirundo) żwirem o granulacie zgodnym z upodobaniem lęgowym rybitwy. Jako ochronę przed burzą i przed drapieżnikami dla piskląt dodajemy kilka dachówek. Jako obramowanie chroniące pisklęta przed wypadnięciem z wyspy stosujemy deski drewniane, - w przypadku wyspy wegetacyjnej jako wypełnienie służy mata wegetacyjna o grubości 5cm z dobrze ukorzenionymi roślinami szuwarowymi. Wyspy są zakotwiczane systemem kotwicznym do dna lub brzegu zbiornika. Rodzaj i długość systemu kotwicznego dobierana jest każdorazowo do danego zbiornika, tak, aby wyspy mogły dopasowywać się do zmiennego poziomu wody w zbiorniku. Wyspy dzięki swej trójkjtnej formie dopasowują się doskonale do ruchu wody, także nawet przy dużych falach nie zostają zalane.

Zastosowanie

Mogą być używane na zbiornikach, dużych jeziorach i w kanałach jako falochrony służące do ochrony roślinności rosnącej wzdłuż brzegów - w zbiornikach utworzonych w nieczynnych żwirowniach lub zbiornikach obudowanych ściankami szczelnymi gdzie nie możliwa jest naturalna wegetacja szuwaru brzegowego - w zbiornikach na terenach ekologicznie ważnych, Parkach, Rezerwatach zwiększając siedliska lęgowe ptactwa wodnego.

Transport i instalacja

Są ruchome, stosownie do wahań lustra wody i mogą być przemieszczane w inne miejsca, jeżli zachodzi taka konieczność - wyspy w razie potrzeby mogą być dowolnie łączone ze sobą, powiększane, zmniejszane lub formowane w różne kształty. - Ich koszty utrzymania są praktycznie zerowe. - Pozwalają na tworzenie sztucznych powierzchni biologicznych, spełniających określone cele w wyrobiskach żwirowych oraz innych sztucznych zbiornikach. - Ich mobilność może być wykorzystywana do zwiększenia walorów krajobrazu i środowiska naturalnego - Mogą być używane na zbiornikach, dużych jeziorach i w kanałach jako falochrony służące do ochrony roślinności rosnącej wzdłuż brzegów