Gabiony


Opis

Elementy budowlane o rónych kształtach i wielkościach, produkowane ze specjalnej konstrukcji siatki z sześciokątnymi okami, wypełnione kamieniem. Używane są one jako zamiennik konstrukcji betonowych przy budowaniu koryt, rowów, brzegów, strumieni oraz zbiorników wodnych takich jak stawy wodne, zbiorniki retencyjne, jako ochrona przed osuwaniem się ziemi ze zboczy.

Zastosowanie

Gabiony można stosować w rónych miejscach. Mają zastosowanie w wodzie, na styku wody i lądu oraz na lądzie. Można je stosować : - jako ochronę przed erozją brzegu oraz umocnienie skarp a także brzegów bystrych rzek, - jako zabezpieczenie narażonych na uderzenia fal brzegów zbiornikow wód stojących, - jako falochrony przy płytkich zbiornikach wodnych, - jako umocnienie podstaw skarp nadwodnych,

Transport i instalacja

Gabiony przewozić można zwykłymi samochodami ciżarowymi. Do rozładunku na budowie potrzebny jest do dyspozycji podnośnik widłowy, lub dźwig. Ładowność uzależniona jest od wielkości gabonów.

Walce kamienne


Opis

Są elementami budowlanymi w kształcie walca o średnicy 40 cm (inne wymiary na życzenie) i długości 1 lub 2 metry. Ich osnowę stanowi sieć tkana metodą bezwęzłową z mocnej linki z włókien sztucznych. Wielkość oczek sieci wynosi 45 mm. Sieć wypełnia się grubymi kamieniami o ziarnistości 50 - 100mm. Standardowo dodaje się rozkruszonej lawy wulkanicznej. Metr bieżący tak wypełnionej sieci waży około 150kg.

Zastosowanie

Walce kamienne można stosować w rónych miejscach. Mają zastosowanie w wodzie, na styku wody i lądu oraz na lądzie. Można je stosować : - jako ochronę przed erozją brzegu oraz umocnienie skarp a także brzegów bystrych rzek, - jako zabezpieczenie narażonych na uderzenia fal brzegów zbiorników wód stojących, - jako falochrony przy płytkich zbiornikach wodnych, - jako umocnienie podstaw skarp nadwodnych, Walce można również obsadzać roślinnością .Na styku wody i lądu można sadzić w nich kokony roślinne TB 5x6. Powstające przy nasadzeniach wolne miejsca wokł roślin uzupełnia się granulatem z lawy wulkanicznej.

Transport i instalacja

Walce kamienne przewozić można zwykłymi samochodami cięarowymi. Do rozładunku na budowie potrzebny jest do dyspozycji podnośnik widłowy, lub dźwig. Ładowność uzależniona jest od wielkości walców.

Wegetacyjne walce kamienne


Opis

Są elementami budowlanymi w kształcie walca o średnicy 40 cm (inne wymiary na życzenie) i długości 1 lub 2 metry. Ich osnowę stanowi sieć tkana metodą bezwęzłową z mocnej linki z włókien sztucznych. Wielkość oczek sieci wynosi 45 mm. Sieć wypełnia się grubymi kamieniami o ziarnistości 50 - 100mm. Standardowo dodaje się rozkruszonej lawy wulkanicznej. Metr bieżący tak wypełnionej sieci waży około 150kg.

Zastosowanie

Walce kamienne można stosować w rónych miejscach. Mają zastosowanie w wodzie, na styku wody i lądu oraz na lądzie. Można je stosować : - jako ochronę przed erozją brzegu oraz umocnienie skarp a także brzegów bystrych rzek, - jako zabezpieczenie narażonych na uderzenia fal brzegów zbiorników wód stojących, - jako falochrony przy płytkich zbiornikach wodnych, - jako umocnienie podstaw skarp nadwodnych, Walce można również obsadzać roślinnością .Na styku wody i lądu można sadzić w nich kokony roślinne TB 5x6. Powstające przy nasadzeniach wolne miejsca wokł roślin uzupełnia się granulatem z lawy wulkanicznej.

Transport i instalacja

Walce kamienne przewozić można zwykłymi samochodami cięarowymi. Do rozładunku na budowie potrzebny jest do dyspozycji podnośnik widłowy, lub dźwig. Ładowność uzależniona jest od wielkości walców.

Komorowe materace kamienne


Opis

Materac kamienny, Wielko powierzchniowe elementy konstrukcyjne o wymiarach: Długość - 2m, szerokość - 2m, grubość - 0,2m do 0,3m (dosępne są również elementy o wymiarach 4 m x 2m i 6m x 2m), Komory wzdłużne lub poprzeczne. Waga - ok. 400 kg/m2 materiału mineralnego (tłuczeń skalny o ziarnistości 5 - 15 cm). Możliwe wykonanie pod zamówienie.

Zastosowanie

Składają się z wielkopowierzchniowych elementów konstrukcyjnych o wymiarach: długość - 2m, szerokość- 2m, grubość - 0,2m do 0,3m (dostępne są również elementy o wymiarach 4m x 2m i 6m x 2m), Materace takie robi się z tłucznia skalnego klasy 0, tj. o ziarnistości 5 - 15cm. , w zagęszczeniu od 2,3 do 4,0 kg/litr. Komory w materacach z tłucznia skalnego, stosowane w budowlach podwodnych i w miejscach pływów wypełnia się drobnoziarnistym granulatem z lawy wulkanicznej ( o ziarnistości 2 - 5mm). Waga - ok. 400 kg/m2 materiału mineralnego bez obsadzeń roślinnych Możliwe wykonanie pod zamówienie.

Transport i instalacja

Do instalacji i transportu potrzebna jest specjalna kratownica, która w zależności od typu materaca może być przedłużana . Dzięki niej materac kamienny można ustawiać podczas układania prostopadle będą równolegle do linii brzegowej . Montaż odbywa się z brzegu lub z barki.

Wegetacyjne materace kamienne


Opis

Wegetacyjne materace kamienne Składają się z wielkopowierzchniowych elementów konstrukcyjnych o wymiarach: długość - 2m, szerokość - 2m, grubość - 0,2m do 0,3m (dostępne są również elementy o wymiarach 4m x m i 6m x 2m), Materace takie robi się z tłucznia skalnego klasy 0, tj. o ziarnistości 5 - 15cm. , w zagęszczeniu od 2,3 do 4,0 kg/litr. Komory w materacach z tłucznia skalnego, stosowane w budowlach podwodnych i w miejscach pływów wypełnia się drobnoziarnistym granulatem z lawy wulkanicznej ( o ziarnistości 2 - 5mm). Waga - ok. 400 kg/m2 materiału mineralnego bez obsadzeń roślinnych Możliwe wykonanie pod zamówienie.

Zastosowanie

Wegetacyjne materace kamienne w przedstawionej powyżej postaci zostały przygotowane z myślą o takich miejscach , w których dotychczas stosowano innego rodzaju maty lekkie i średnio ciężkie: - przy obudowaniu brzegów rzek na dłuższych odcinkach, - przy obudowaniu kanałów, - do zabezpieczania brzegów stałych zbiorników wodnych przed erozją, - do zabezpieczania brzegów zbiorników wodnych narażonych na pływy i zmieniające się poziomy wody

Transport i instalacja

Elementy wegetacyjnych materacy kamiennych można układać poziomo, jedne na drugich, nie więcej jednak niż w czterech warstwach. Wszędzie tam gdzie jest to możliwe, należy używać transportu wodnego, gdyż w ten sposób najłatwiej jest dotrzeć na plac budowy. Transport lądowy samochodami ciżarowymi.