Hydrolech
 
Czy wiesz że ...
Prawo budowlane, którego przepisy weszły w życie 11 lipca 2003 r. mówi, że przydomowy basen, staw lub oczko wodne o powierzchni do 30 metrów kwadratowych jest zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (art.29 pkt.15 i 16). Budowę takich obiektów wystarczy zgłosić na 30 dni przed terminem wykonania.

Oferta

Stawy wodne, oczka wodne, zbiorniki retencyjne oraz oczyszczalnie ścieków z wykorzystaniem ekologicznych systemów ochrony i odnowy brzegów Bestmann - technik.

Umocnienia brzegu (odbudowa zniszczonych umocnień)

Częstym błędem popełnianym przez inwestorów przy umocnieniach swoich stawów, jest budowa pionowych ścianek palisadowych wykonanych z kołków drewnianych i płyt betonowych. Po pewnym czasie przyroda i tak upomina się o swoje i po przegniciu drewnianych umocnień doprowadza poprzez erozję brzegu do naturalnego zeskosowania skarpy. Przy umacnianiu brzegów należy więc brać pod uwagę prawo grawitacji i w zgodzie z naturą, tam gdzie jest to tylko możliwe (nawet kosztem wielkości zbiornika czy poświęcenia dodatkowej powierzchni przybrzeżnej) stosować łagodne nachylenie brzegu. Zamiast budowania bariery między wodą a lądem poprzez ściankę pionową należy stosować naturalne umocnienia roślinne czy kamienne które umożliwiają faunie i florze swobodne przejście między wodą a lądem.

Nawet solidnie wykonana ścianka pionowa z palisady drewnianej zostaje zniszczona na skutek działania wody. Nasz system umocnień polega na zgodnym z naturą ukształtowaniem brzegu poprzez łagodny kąt nachylenia skarpy .
Falowanie, zimowa kra na zbiorniku, duże ryby hodowlane przyczyniają się do erozji brzegu i osuwania się palisady. Wykorzystanie do umocnień roślinności brzegowej stanowi naturalny falochron i umocnienie. Kołki drewniane oraz faszyna wiklinowa ulegają zniszczeniu i nie są w stanie utrzymać osuwającej się skarpy. Wyznaczone miejsca dla wędkarzy i rekreacji na zbiorniku, umacniamy materiałami kamiennymi Naprawa zniszczonego brzegu zaczyna się od łagodnego zeskosowania brzegu. Najlepiej pod kątem 1:2. Po przygotowaniu skarpy zbiornika do umocnień następuje transport gotowych wegetacyjnych materiałów. Stopę skarpy zabezpieczamy palisadą z kołków toczonych bitych co 40 cm. Za nią instalujemy wegetacyjną faszynę. Wegetacyjna faszyna kokosowa obsadzona roślinnością brzegową jest przerośnięta przez ich systemy korzeniowe. Powyżej faszyny kokosowej układamy wegetacyjne maty kokosowe mocując je do podłoża gwoździami drewnianymi. Wegetacyjna mata kokosowa przez dwa lata przerasta roślinnością brzegową w basenach wodnych firmy. Przy większym narażeniu na erozję, w tym wypadku przez zwiększoną penetrację ludzką stosujemy umocnienia kamienne. Walce kamienne o średnicy 40cm. i dł 2m. ważą około 150 kg, na mb. Wykonane są w dziale produkcyjnym Stopę skarpy zabezpieczamy palisadą z kołków toczonych bitych z dwóch stron co 40cm, a między nimi ułożony jest walec kamienny. Komorowe materace kamienne 2x2x0,25m wykonujemy w naszym dziale produkcyjnym. Powyżej walców instalujemy materace kamienne 2x2m, umożliwiające wędkarzom schodzenie do zbiornika. Na miejsce instalacji dowożone zostają gotowe elementy takie jak materace czy walce kamienne.
© Hydrolech 2000 - 2007 | Projekt graficzny