Hydrolech
 
Czy wiesz że ...
Prawo budowlane, którego przepisy weszły w życie 11 lipca 2003 r. mówi, że przydomowy basen, staw lub oczko wodne o powierzchni do 30 metrów kwadratowych jest zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (art.29 pkt.15 i 16). Budowę takich obiektów wystarczy zgłosić na 30 dni przed terminem wykonania.

Oferta

Stawy wodne, oczka wodne, zbiorniki retencyjne oraz oczyszczalnie ścieków z wykorzystaniem ekologicznych systemów ochrony i odnowy brzegów Bestmann - technik.

Rzeka

W 2005 roku na zlecenie Inwestora RZGW w Gdańsku wykonano odbudowę umocnień brzegowych koryta rzeki Pasłęki na odcinku od północnej granicy miasta Braniewo do Elektrowni wodnej w Braniewie. Do zabezpieczenia skarp wykorzystano ekologiczne systemy umocnień brzegowych typu Bestmann wyprodukowane i dostarczone przez firmę Hydrolech. Umocnienia wykonał Związek Spółek Wodnych w Braniewie. Biuro projektów Hydroprojekt w Gdańsku przewidziało następującą opaskę:

schemat

LEGENDA
1.Wegetacyjny materac siatkowo-kamienny systemu Bestmann z sadzonkami roślin brzegowych: grubość 20cm,
2. Nie wegetacyjny materac siatkowo-kamienny systemu Bestmann z: grubość materaca 20cm,
3. Wegetacyjna mata z włókna kokosowego systemu Bestmann z sadzonkami roślin brzegowych,
4. Walec siatkowo-kamienny ø 40cm systemu Bestmann,
5. Geowłóknina z polipropylenowych włókien ciągłych pod narzuty kamienne
6. Siatka kokosowa trawiasta systemu Bestmann z obsiewem traw niskich (20kg nasion / 100m2)
© Hydrolech 2000 - 2007 | Projekt graficzny