Hydrolech
 
Czy wiesz że ...
Prawo budowlane, którego przepisy weszły w życie 11 lipca 2003 r. mówi, że przydomowy basen, staw lub oczko wodne o powierzchni do 30 metrów kwadratowych jest zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (art.29 pkt.15 i 16). Budowę takich obiektów wystarczy zgłosić na 30 dni przed terminem wykonania.

Oferta

Stawy wodne, oczka wodne, zbiorniki retencyjne oraz oczyszczalnie ścieków z wykorzystaniem ekologicznych systemów ochrony i odnowy brzegów Bestmann - technik.

Oczko wodne ( zbiorniki uszczelnione )

Nie każdy sztucznie wykopany i uszczelniony zbiornik musi wyglądać jak zaglonione, brudne bajoro. Już podczas obierania koncepcji i projektowania stawu należy przewidzieć zagrożenia jakie występują we wszystkich zbiornikach wodnych oraz możliwe rozwiązania techniczne, które mogą im zaradzić. Najczęstszym problemem występującym w uszczelnionych stawach jest zagloniona i brudna woda. Jest to powodowane brakiem równowagi biologicznej w zbiorniku. Nadwyżki związków organicznych w wodzie i brak naturalnych oczyszczlni jakimi są szuwary roślinne powoduje zakwit glonów, a po ich obumarciu składowanie się na dnie zbiornika mułu, często powodującego skażenie wody. Aby temu zaradzić należy zaprojektować i wykonać ekologiczny staw.
Do zrealizowania pięknego projektu potrzebny jest Inwestor z wyobraźnią, i środkami finansowymi. Resztą zajmuje się już nasza firma. Nawet na szczerym polu można wybudować zbiornik, który po odpowiednim wykonaniu i uszczelnieniu nie będzie się różnił od naturalnych stawów Zaletą nowo wykonywanych zbiorników jest to, że możemy go dowolnie usytuować i zaprojektować. Przewidując zanieczyszczenia organiczne z powodu hodowli ryb, czy ptaków należy pamiętać o : szuwarze brzegowym, który w zbiorniku oprócz roli umocnieniowej brzegu, spełnia drugą bardzo ważną funkcję oczyszczającą wodę ze związków organicznych. Do uzyskania równowagi biologicznej zbiornika możemy wykorzystać cyrkulację wody, którą po przepompowaniu kierujemy na zaprojektowane potoki, kaskady i szuwary roślinne. Woda po przepłynięciu przez kaskadę wykonaną z naturalnych materiałów wraca do zbiornika natleniona i pozbawiona nadmiaru związków azotowych, a rośliny w naszych szuwarach wybujale rosną. Po wykonaniu wykopu, następnym krokiem jest uszczelnienie dna i brzegów zbiornika. Przy dużej powierzchni zbiornika najlepiej posłużyć sie do tego folią PCV o gr min. 2 mm. Folię spawamy na łączeniach pamiętając aby zostawić kołnieże na przelewach. Następnie zasypujemy zbiornik 20 cm warstwą ziemi pilnując aby również skarpy zostały równomiernie pokryte ziemią. Skarpy należy wykonać o łagodnym nachyleniu. np 1:2. Ziemia powinna być jałowa, aby nie przeżyźniała wody. Na miejsce inwestycji przywozimy gotowe elementy ekologicznych systemów umocnień. Są one już u nas w dziale ogrodniczym obsadzone roślinnością brzegową tak, aby na miejsu instalować już gotowe materiały. Po zniwelowaniu poziomu lustra wody zaczynamy montaż opaski umacniającej brzegi zbiornika. Stopa skarpy zabezpieczona zostaje palisadą z kołków ø 7cm, L=120cm, bitych co 40 cm. Za palisadą umieszczamy wegetacyjną faszynę kokosową o ø 30 cm, L= 3m. Powyżej rozkładamy dwa rzędy wegetacyjnej maty kokosowej (ze względu nawysokość skarpy.) Powyżej mat rozkładamy i kołkujemy siatkę kokosową RG 17 tak, aby zachodziła na koronę skarpy. Maty mocujemy gwoździami drewnianymi o L= 20cm. Podczs wbijania palisady jak i mocowania mat należy uważać, aby nie przebić foli. Palisada musi przebiegać dokładnie wzdłuż wgłębienia, przygotowanego do tego celu w projekcie, a gwoździe należy bić pod kątem.
© Hydrolech 2000 - 2007 | Projekt graficzny