Hydrolech
 
Czy wiesz że ...
Prawo budowlane, którego przepisy weszły w życie 11 lipca 2003 r. mówi, że przydomowy basen, staw lub oczko wodne o powierzchni do 30 metrów kwadratowych jest zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (art.29 pkt.15 i 16). Budowę takich obiektów wystarczy zgłosić na 30 dni przed terminem wykonania.

Oferta

Stawy wodne, oczka wodne, zbiorniki retencyjne oraz oczyszczalnie ścieków z wykorzystaniem ekologicznych systemów ochrony i odnowy brzegów Bestmann - technik.

Staw wodny

Przy projektowaniu stawu należy pamiętać o zasadach panujących w przyrodzie tak, aby uzyskać maksymalną równowagę biologiczną zbiornika:

- linia brzegowa o bardzo dużym stopniu zróżnicowania (zatoki, wyspy, wypłycenia) umożliwiające tworzenie się zróżnicowanych zbiorowisk szuwarów.
Nasz staw powinien posiadać tak jak w naturze zróżnicowaną linię brzegową.
Zatoczki i wyspy wydłużają w naszym zbiorniku linię brzegową umożliwiając tym samym osiedlenie się na brzegach większej ilości roślinności brzegowej, która wydatnie wpływa na czystość zbiornika.

Pamiętajmy o tym, aby brzegi zbiornika formować o łagodnym kącie nachylenia, dzięki czemu tworzymy łagodne przejście między wodą a lądem umożliwiając roślinności i zwierzętom strefy brzegowej naturalne jej zasiedlenie w naszym zbiorniku.

- wyodrębnienie odcinka zbiornika do stworzenia naturalnej enklawy fauny i flory służących jako siedliska zwiększające sprawność ekosystemu,

W naszym stawie powinniśmy zaprojektować również przepłacenia, w których tworzymy jak w naturalnych zbiornikach szuwary brzegowy i właściwy. Trzcinowiska, turzycowiska , szuwar pałkowy czy oczeretowy stanowią naturalne oczyszczalnie biologiczne naszego stawu pozbawiając wodę nadwyżek związków organicznych,

- poznanie cech siedliska i zaplanowanie efektywnej biocenozy docelowej przy wykorzystaniu systemów bioinżynieryjnych z nasadzeniami roślinnymi,

Najważniejszm elementem budowy naszego stawu są brzegi. Ich odpowiednie zabezpieczenie wpływa nie tylko na wygląd i trwałość naszego zbiornika, ale również powinno zabezpieczyć i uszczelniać brzeg przed erozją i wypłukiwaniem związków organicznych do naszego zbiornika,

Dzięki wieloletnim doświadczeniom związanym z umacnianiem brzegów stworzyliśmy system umocnień Bestmann-technik, dzięki któremu możemy osiągać wyżej omawiane cele:

1. Zabezpieczamy brzeg przed erozją w sposób trwały, ale przy użyciu naturalnych surowców, jakimi są rośliny brzegowe, włókno kokosowe i surowiec kamienny.

2. Uszczelniamy biologicznie skarpę tak, aby do wody w zbiorniku nie przedostawały się związki organiczne z rozmywanego brzegu, a jedynie zasilały naturalnie szuwar brzegowy nie powodując nadmiernego użyźnienia (eutrofizacji) zbiornika.

3. Kształtujemy i poprawiamy estetykę zbiornika tworząc pięknie kwitnące zbiorowiska roślinne (fitocenozy) np.: kosaćca żółtego, krwawnicy pospolitej (patrz roślinność)

4. Tworzymy nowe miejsca życiowe do zasiedlenia przez roślinność oraz faunę wodno-brzegową. Tworząc w naszych umocnieniach nasadzenia roślinne zapoczątkowujemy proces prowadzący do utworzenia się w naszym zbiorniku maksymalnej bioróżnorodności, a w konsekwencji do równowagi biologicznej zbiornika.

© Hydrolech 2000 - 2007 | Projekt graficzny