Oczka wodne


Małe zbiorniki wodne ( osiedlowe, śródmiejskie czy ogrodowe) zasilane najczęściej wodami opadowymi lub gruntowymi. Przy rozbudowie osiedli i infrastruktury drogowej tworzą się duże zlewnie wód deszczowych.

Opady można wykorzystać do zasilania oczek wodnych. Na dużych osiedlach można połączyć małe zbiorniki (mokre) ze zbiornikami rozsączająco-infiltracyjnymi (suche), które będą odbierały nadmiar wód opadowych podczas nawalnych deszczów.

Przykładowe realizacje


Oczko wodne Osiedle Alfa-Park w Gdańsk

Oczko wodne Osiedle Sokółka-Zielenisz w Gdyni