Rośliny wodne


Grzybień biały, Nymphaea alba.

Bylina o grubym kłączu długości do 1m, zagębionym w mule dennym. Liście na długich (do 2,5m) cylindrycznych ogonkach. Liście pływające koliste lub okrągławo jajowate, w nasadzie prawie do połowy wycięte, długości od 15-30cm i szerokości od 12-25 cm. Kwiaty duże o średnicy 9-12 cm na szypułkach długości od kilkudziesięciu cm. do 3 m, białe. Siedlisko: Występują na prawie całym obszarze niżu. Zajmują głównie wody stojące i wolno płynące: jeziora, starorzecza, stawy i zakola rzek. Rozwijają się tak jak grążele na głębokości od kilkudziesięciu cm do ok. 3m. i rosną w wodach od mezo- do eutroficznych. Podłoże często osady organiczne lub mineralno-organiczne. Zastosowanie: Jesienią zbieramy owocostany grzybieni znad stawu, mamy konkuręćje bo płatki kwiatowe z nasionami są przysmakiem wielu gatunków ryb. Po wysiewie w rozsadnikach i kilku latach wegetacji roślin, młode siewki wikłamy w duże kokony z włókna kokosowego w oplocie z siatki polipropytenowe. Tak przygotowane rośliny umieszczamy w koszach wiklinowych, wyściełanych siatką kokosową RG17cm i obsypujemy lawą wulkaniczną. Po dwóch-trzech latach kosze są gotowe do instalacji w poszczególnych projektach. Rośliny wodne, do których zaliczamy grzybienie białe pełnią niezmiernie ważne funkcje w zbiornikach czy ciekach wodnych. Stanowią swoiste pompy doprowadzające tlen do dna zbiorników, umożliwiająz w ten sposób bakteriom przeprowadzanie reakcji rozkładu związków organicznych i nieorganicznych. Poprzez korzenie i kłącza wiążą muł denny, utrudniając jego uwalnianie wraz z związkami organicznymi do toni wodnej podczas falowania, co hamuje nadmierne przeżyźnienie i rozwój glonów. Liście grzybienia pływające na powierzchni wody stanowią zacienienie w zbiorniku, co również hamuje nadmierny zakwit glonów, tworzy schronienie dla ryb , a dla żab doskonałe miejsce żerowania. Jeden kosz w okresie wegetacji zajmuje powierzchnię ok.1,5 m2 Liście i wynużające się i kłącza są dogodnym miejscem lęgowym dla ptactwa, np rybitwy czarnej i rzecznej, śmieszek, perkozów czy łysek. Kwiatostany pięknie wyglądają i poprawiają estetykę zbiorników i cieków wodnych. Często występują w zwartych fitocenozach(zbiorowiskach roślinnych) z grążelem żółtym.

Grążel żółty, Nuphar lutea.

Bylina o pełzającym po podłożu lub zagłębionym w nim kłączu długości 0,5-4m i grubości 3-8 cm. Liście pływające jajowate, owalne, długości od 10-40cm i szerokości od 9-30cm, z sercowato wyciętą nasadą, skórzeste. Kwiaty duże o średnicy 4-6 cm, żółte. Siedlisko: Występuje pospolicie na niżu. Wody stojące i wolno płynące: jeziora, starorzecza, stawy, glinianki, rzeki, kanały. Rozwija się w wodach od oligo-do eutroficznych, także w mezotroficznych. Zasiedla różnego typu podłoża: piaszczyste, muliste, torfowe, gytię wapienną. Zastosowanie: Jesienią zbieramy owocostany grążela znad stawu, mamy konkuręćje bo płatki kwiatowe z nasionami są przysmakiem wielu gatunków ryb. Po wysiewie w rozsadnikach i kilku latach wegetacji roślin, młode siewki wikłamy w duże kokony z włókna kokosowego w oplocie z siatki polipropytenowe. Tak przygotowane rośliny umieszczamy w koszach wiklinowych, wyściełanych siatką kokosową RG17cm i obsypujemy lawą wulkaniczną. Po dwóch-trzech latach kosze są gotowe do instalacji w poszczególnych projektach. Rośliny wodne, do których zaliczamy grążele żółte pełnią niezmiernie ważne funkcje w zbiornikach czy ciekach wodnych. Stanowią swoiste pompy doprowadzające tlen do dna zbiorników, umożliwiająz w ten sposób bakteriom przeprowadzanie reakcji rozkładu związków organicznych i nieorganicznych. Poprzez korzenie i kłącza wiążą muł denny, utrudniając jego uwalnianie wraz z związkami organicznymi do toni wodnej podczas falowania, co hamuje nadmierne przeżyźnienie i rozwój glonów. Liście grążela pływające na powierzchni wody stanowią zacienienie w zbiorniku, co również hamuje nadmierny zakwit glonów, tworzy schronienie dla ryb , a dla żab doskonałe miejsce żerowania. Jeden kosz w okresie wegetacji zajmuje powierzchnię ok.1,5 m2 Liście i wynużające się kłącza są dogodnym miejscem lęgowym dla ptactwa, np rybitwy czarnej i rzecznej, śmieszek, perkozów czy łysek. Kwiatostany pięknie wyglądają i poprawiają estetykę zbiorników i cieków wodnych.