Zielony dach bagienny -  Szuwary na dachu


W marcu 2018 roku rozpoczęto budowę Mareckiego Centrum Edukacyjno- Rekreacyjnego.

Wdrożenie tego nowatorskiego projektu do realizacji zajęło pracowni architektonicznej Punkt Zero ok. 6 lat, a wykonawca Budimex S.A. wykonał budowę w ciągu 1,5 roku.

Powierzchnię dachu ok. 3 tysięcy m2 budynków MCER wykorzystano w połowie na stworzenie siedliska sukulentów, a drugą połowę przeznaczono na stworzenie zielonego dachu bagiennego z roślinnością heliofitową. Koncepcja zakłada zasilanie ekosystemów przez wody opadowe, a nadwyżka wody odprowadzana jest grawitacyjnie do naturalnego zbiornika na terenie Centrum. W okresie suchym i niedoborach deszczu, zasilanie fitocenoz odbywa się w przeciwnym kierunku ze stawu na dach. W dobie zwracania większej uwagi na odzyskiwanie i retencjonowanie wód deszczowych projekt ten wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ochrony środowiska. Stworzono w ten sposób naturalnie zasilany wodno-błotny ekosystem na dachu, który służy mieszkańcom do rekreacji i edukacji. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tym projekcie, dostarczając wegetacyjne maty kokosowe z roślinnością szuwaru brzegowego i właściwego tworzących zielony dach bagienny.

 

Przykładowe realizacje


Zielony dach