BESTMANN - technik ekologiczne systemy ochrony i odnowy brzegów

w zgodzie z naturą

Ekologiczne systemy ochrony i odnowy brzegów w technologii BESTMANN - technik


Aby zapobiec erozji brzegów można zastosować naturalne ekologiczne systemy umocnień brzegów BESTMANN-technik których firma HYDROLECH jest producentem. Sednem naszej technologi jest wyprodukowanie wegetacyjnych materiałów roślinnych, gotowych do instalacji i natychmiastowego przejęcia roli zabezpieczającej i wpływania na równowagę biologiczną zbiorników i cieków wodnych.. Wykorzystywane przez nas do obsadzeń rośliny szuwaru brzegowego mają wspólną cechę, ekstremalnie rozwijają systemy korzeniowe. 

Czytaj  dalej 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Co warto wiedzieć o roli zabezpieczeń brzegów


W ostatnich latach coraz częściej zwraca się uwagę na potrzebę zachowania, a także przywracania naturalnej różnorodności biologicznej ekosystemów rzek, dolin rzecznych, zbiorników wodnych, brzegów morskich, kanałów i.t.p. Odzwierciedleniem tego jest chociażby porozumienie krajów Europy, Paneuropejska Strategia Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej (1998), formułująca zadania do przestrzegania i wykonania. Kierunek ten jest zgodny z polskimi uwarunkowaniami prawnymi zawartymi między innymi w Ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska.

Czytaj  dalej 

Gatunki roślin


Przy tworzeniu koncepcji, projektowaniu zbiorników, cieków czy rewitalizacji terenów zielonych należy starać się wprowadzić jak najszerszy wachlarz roślinności, pamiętając o ich indywidualnych cechach i upodobaniach środowiskowych. Powinny one pełnić równocześnie wiele funkcji od estetyki terenu po typową rolę tej grupy roślin, jaką jest umacnianie brzegów stawów, rzek, jezior, zbiorników retencyjnych oraz poprawa jakości wody i gleby.


Czytaj dalej

Produkty


Materiały wykorzystywane do umacniania brzegów rzek, jezior, stawów.  

Materiały kokosowe Materiały kamienne Wyspy pływające

Prospekty

Wybrane realizacje potoków, rzek i innych zbiorników wodnych.

Zobacz

Produkty

Materiały wykorzystywane do umacniania brzegów rzek, jezior, stawów.  

Zobacz

Gatunki roślin

Rośliny główniedecydują o wyglądzie i trwałości zbiornika wodnego.

Zobacz